Blaauw Holding AS

 Selskapet ble etablert den 18.11.05, og er morselskap i konsernet.

Eierstrukturen er som følger:

Blaauw Holding AS eier:

Einar Blaauw AS 100%
(Næringseiendom)

Verktøy Engros Bergen AS 98%
(Engros Jernvarer)

Blaauw Hardware AS 100%
(Import jernvarer )

Einar Blaauw AS eier:

Blaauw & Co AS 100%
(Investeringer og verdipapirer)