Blaauw & Co AS

Selskapet er et rent investeringsselskap. Egenkapital er bygget opp på investeringer i bla eiendom og verdipapirer.

Videre strategi er å foreta ytterligere investeringer i kapitalmarkedet til fornuftig risiko.