Nyheter

01.06.2015

Blaauw Holding AS har i mai 2015 kjøpt seg opp til over 90% eierskap i Verktøy Engros Bergen AS. Selskapet inngår da i konsern med våre øvrige selskaper. Dette vil gi fordeler knyttet til drift og finansiering. Det befester også vår videre satsning på handel. Vi har stort tro på videre vekst innen engros handel og ser dette som riktig strategi for den videre utviklingen av vår virksomhet. Samtidig er vi svært glade for at våre dyktige og trofaste ansatte på anlegget på Askøy nå blir en fullintegrert del av vårt konsern.

FB