handel-eiendom-investering


Vi er et tradisjonsrikt familieselskap i Bergen, med røtter tilbake til begynnelsen av 1700 tallet. Gruppen består idag av flere ulike selskaper og virksomhetsområder alle samlet under vårt holdingselskap, Blaauw Holding AS. Vi driver med næringseiendom, investeringer i ulike verdipapirer, og engroshandel med verktøy og jernvarer.


For å vite mer om våre respektive virksomheter, klikk på menyen.